Star in a Night Sky

Por la unua fojo anglalingvanoj povas malkovri iom pri la literaturo de Esperanto kaj pri la pensado malantaŭ ĝi.

Neniam antaŭe publikiĝis inter kovriloj de unu sola libro tiom da diversaj tradukitaj tekstoj, de premiita poezio, teatraĵoj, rakontetoj kaj elĉerpaĵoj romanaj, al recepto kaj scienca traktaĵo. Esperanto-parolantoj entuziasmas pri siaj beletra kaj skriba heredaĵoj; angla-parolantoj nun povas eltrovi kial.

cover
  • 392 paĝoj
  • Dulingva
  • £19.99 (~25€) inkluzivante afrankon

Pri la aŭtoro

Photo of the author, Paul Gubbins

Paul Gubbins, iama universitata instruisto, eklernis Esperanton, kiam iun jaron li trovis sin instruonta tri komencanto-grupojn en la germana. Estus bone, li diris al si, mem eklerni freŝan lingvon por sin meti denove en la ŝuoj de lernanto. La unua libro, kiu sin prezentis, estis la aŭtodidakta Teach Yourself Esperanto - kio sekvis fariĝis historio.

La aǔtoris la plej longan t.n. sap-operon en Esperanto, la 15-lecionan DVD-serion Pasporto al la tuta mondo kaj gajnis premiojn pro teatraĵoj, rakontoj kaj vidbendfilmon en la ĉiujaraj belartaj konkursoj de Universala Esperanto-Asocio. Li verkis lernolibrojn en Esperanto kaj kreis aliajn interaktivajn studmaterialojn, kaj aŭtoris artikolojn pri Esperanto-literaturo, precipe pri esperanta dramarto.

Li estas nun ĉef-redaktoro de la esperanta novaĵo-magazino Monato kaj redaktas la revuon de la Esperanto-Asocio de Britio.